Xin chào ! Để tham gia các hoạt động như gửi lời chúc, đăng ký giữ chỗ tiệc cưới, tặng quà cưới ... bạn cần đăng nhập trên website Olala Cưới bằng tài khoản Facebook.
Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook, bạn sẽ cấp quyền hạn cho chúng tôi truy cập các thông tin sau đây: họ tên, email, giới tính, sinh nhật, thành phố.
Để lúc khác
Đăng ký Web Cưới
Để đăng ký thành lập web cưới của đôi bạn trên Olala Cưới, xin vui lòng làm theo video hướng dẫn bên dưới.