Xin chào ! Để tham gia các hoạt động như gửi lời chúc, đăng ký giữ chỗ tiệc cưới, tặng quà cưới ... bạn cần đăng nhập trên website Olala Cưới bằng tài khoản Facebook.
Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook, bạn sẽ cấp quyền hạn cho chúng tôi truy cập các thông tin sau đây: họ tên, email, giới tính, sinh nhật, thành phố.
Để lúc khác
Đăng ký Web Cưới
Đây là bước bắt buộc khi muốn thành lập web cưới. Việc đồng ý đăng nhập bằng tài khoản Facebook của bạn sẽ giúp chúng tôi cập nhật thông tin của bạn vào website cưới một cách nhanh chóng cũng như xác minh tính nghiêm túc của bạn Sau khi bạn bấm nút phía trên, một cửa sổ sẽ hiện ra yêu cầu bạn xác minh việc đăng nhập bằng tài khoản Facebook của bạn. Việc bạn chấp nhận yêu cầu trên đồng nghĩa với việc bạn sẽ cho phép chúng tôi truy cập những thông tin sau từ tài khoản Facebook của bạn để phục vụ cho việc thành lập web cưới. Chúng tôi hoàn toàn không sử dụng thông tin cá nhân của bạn để sử dụng vào mục đích khác. Những thông tin mà chúng tôi truy cập từ Facebook của bạn bao gồm những mục dưới đây: 1. Avatar của bạn
Để sử dụng làm ảnh đại diện của chú rể/cô dâu. Bạn có thể thay đổi ảnh đại diện này ở phần quản lý web cưới.

2. Thông tin cá nhân của bạn
Để hiển thị lên web cưới (sinh nhật, công việc ...), bạn có thể lựa chọn thông tin hiển thị hoặc ẩn đi

3. Album ảnh
Để liệt kê các album/ảnh cưới của bạn đã upload lên Facebook. Bạn có thể chọn ảnh để đưa lên web cưới từ Album của Facebook

Tiếp tục